Stadmakers Haarlem

Social BG

Stadmakers Haarlem

Stadmakers Haarlem

Zaterdag 24 juni 2023

De Haarlemse stadmakers verenigen vele Haarlemmers die vaak al jaren actief zijn voor hun stad. Sinds 2019 zijn we elkaar steeds meer gaan opzoeken en samen gaan werken. We ontmoeten elkaar live en delen kennis in whatsapp groepen. Sinds vorig jaar organiseren we samen het Stadmakerscongres- en festival.

Wat zijn stadmakers?

De Stadmakerscoöperatie heeft daar dit over geschreven: ‘Stadmakers zijn initiatiefnemers, betrokken creatieven en sociale ondernemers die zich inzetten voor een meer gelijkwaardige, leefbare, gelukkige en mooiere buurt, gemeente of stad. Ze zetten hiervoor maatschappelijke initiatieven op of werken samen aan waardevolle projecten, vaak ingegeven door een natuurlijke drive. Zij werken vanuit de motivatie dat we allen gebaat zijn bij het welzijn van een ander en dat dit bijdraagt aan het geluk van iedereen. Een overtuiging die – wellicht onder de oppervlakte – steeds meer omarmd wordt en urgentie krijgt. De groep stadmakers, die vanuit deze overtuiging van het verbeteren van een stad of buurt hun professie van heeft gemaakt, groeit.

Stadmakers zijn óók mensen die binnen grotere organisaties en bestaande systemen werken en actief de verbinding met de samenleving opzoeken om samen te werken aan een betere leefomgeving. Het zijn de mensen met een open vizier binnen gemeenten, maatschappelijke instellingen, architectenbureau’s en bij projectontwikkelaars. Vanuit hun functie of vanuit eigen interesse, visie of idealisme zien zij het belang van het gelijkwaardig samenwerken met de ‘leefwereld’ buiten hun eigen organisatie.

Deze stadmakers zijn samen de katalysator voor verbetering. Ze maken de omslag van denken naar doen. Van ideeën naar actie en van beleid naar concrete interventies. Ze hebben voelsprieten op de straat en een antenne bij het (gemeentelijke) apparaat. Het zijn deze denkers, doeners en durfals die de stad of buurt maken.’

Kijk bij Stadmakers in de Praktijk voor vele inspirerende voorbeelden.

Hoe zijn de stadmakers georganiseerd?

We hebben geen strakke organisatie. Het is een netwerk van vele mensen, met verschillende achtergronden. Als je betrokken wilt worden, begint dat met gewoon mee gaan doen. Ieder thema kent mensen die meer op de voorgrond treden en soms meer een trekkersrol vervullen. Door de tijd verandert dat ook steeds.

Het Stadmakerscongres- en festival wordt vooralsnog georganiseerd door een team van stadmakers, allemaal vrijwilligers: een kernteam dat de kar trekt en een programmaraad waarin alle thema’s vertegenwoordigt zijn, alsmede diverse belangrijke partijen in de stad. Het kernteam wordt ondersteund door een klein event team dat de productie op zich neemt.

Hoeveel stadmakers zijn er in Haarlem?

Er zijn tal van stadmakers die al jaren bijdragen aan de stad. Zichtbaar en minder zichtbaar. Cijfers zijn niet bekend. Er is een actieve App groep met bijna 170 Stadmakers in Haarlem. Hierin zitten Haarlemse sociaal ondernemers, ambtenaren, ontwikkelaars, zelfstandig ondernemers, pers, actieve bewoners, initiatiefnemers en vertegenwoordigers uit zorg en onderwijs. Er zijn ook thematische app groepen, die variëren van tussen de 15 en 80 deelnemers. Meld je aan bij een Whatsapp groep en doe ook mee!

Deel
Zaterdag 24 juni 2023
FAQ